PN-EN 13286-50:2007 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym

Zakres

Określono metodę wykonywania próbek walcowych z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym do wstępnego określania gęstości urządzeniem Proctora lub zagęszczaniem na stole wibracyjnym. Metoda jest właściwa dla mieszanek albo partii mieszanek zawierających kruszywo o maksymalnej wielkości do 31,5 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13286-50:2007 - wersja polska
Tytuł Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym
Data publikacji 27-08-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13286-50:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13286-50:2005 - wersja angielska
ICS 93.080.20