PN-EN 13286-1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13286-1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności -- Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek

Zakres

Opisano metody badawcze oznaczania zależności pomiędzy wilgotnością i gęstością mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym w określonych warunkach badania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13286-1:2005 - wersja polska
Tytuł Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności -- Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek
Data publikacji 27-04-2005
Data wycofania 21-04-2022
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13286-1:2003 [IDT]
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 13286-1:2022-04 - wersja angielska