PN-EN 13286-1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: Metody badań laboratoryjnej gęstości referencyjnej i zawartości wody -- Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek

Zakres

W niniejszym dokumencie określono szereg metod badań do wyznaczenia zależności między zawartością wody, a gęstością mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie w określonych warunkach badania.
Wyniki badań umożliwiają oszacowanie gęstości mieszanki, która może być osiągnięta oraz stanowią parametr odniesienia do oceny gęstości zagęszczonej warstwy mieszanki.
Wyniki badań służą jako podstawa do określenia wymagań dotyczących mieszanek związanych i niezwiązanych hydraulicznie. Wyniki pozwalają również na wyciągnięcie wniosków co do zawartości wody, przy której można w zadowalający sposób zagęścić mieszankę, w celu uzyskania określonej gęstości.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13286-1:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: Metody badań laboratoryjnej gęstości referencyjnej i zawartości wody -- Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek
Data publikacji 21-04-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13286-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13286-1:2005 - wersja polska
ICS 93.080.20