PN-EN 933-3:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

Zakres

Norma podaje metodę odniesienia stosowaną w badaniach typu oraz, w przypadku wątpliwości, do oznaczenia wskaźnika płaskości kruszyw. Do innych celów, w szczególności zakładowej kontroli produkcji, dopuszczalne jest stosowanie innych metod, pod warunkiem, że ustanowiona zostanie odpowiednia zależność między stosowaną metodą a metodą odniesienia. Norma odnosi się do kruszyw naturalnych, sztucznych oraz kruszyw z recyklingu. Procedura opisana w tej części norwy nie dotyczy cząsteczek o rozmiarach mniejszych niż 4 mm i większych niż 100 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-3:2012 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
Data publikacji 19-03-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-3:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-3:1999 - wersja polska, PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - wersja polska
ICS 91.100.15