PN-EN 933-3:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-3:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

Zakres

Podano metodę oznaczania wskaźnika płaskości kruszyw, wykaz aparatury, sposób obliczania i sprawdzania wyników badań, oraz treść sprawozdania z badań. Podano definicje: frakcji o wymiarach ziarn, próbki analitycznej i stałej masy. W załączniku podano przykład arkusza badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-3:1999 - wersja polska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 03-10-2012
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-3:1997 [IDT]
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-3:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 933-3:1999/A1:2004P