PN-EN 933-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

Zakres

Podano metodę analizy sitowej stosowaną do kruszyw naturalnych i sztucznych o wielkości ziarn do 63 mm z wyłączeniem mączek wypełniających. Podano wykaz aparatury, przygotowania próbek do badań, sposób obliczenia wyników ich dokładność oraz treść sprawozdania z badań. Podano definicje próbki analitycznej, stałej masy. W załącznikach podano: metody badania kruszyw, których nie należy suszyć oraz przykład arkusza badań

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-1:2000 - wersja polska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania
Data publikacji 11-01-2000
Data wycofania 03-10-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-1:1997 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-15:1991 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 933-1:2000/A1:2006E, PN-EN 933-1:2000/A1:2006P