PN-B-06714-15:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu ziarnowego

Zakres

Podano dwie metody rozdzielenia kruszywa na frakcje droga przesiewania (metoda na sucho i metoda na mokro). Norma ma zastosowanie do oznaczania kruszyw mineralnych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-15:1991 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu ziarnowego
Data publikacji 05-03-1991
Data wycofania 11-01-2000
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza ISO 6274:1982 [EQV]
Zastępuje PN-B-06714-15:1978 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-1:2000 - wersja polska