PN-B-06714-42:1979 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

Zakres

Zakres stosowania i zasady ogólne wg PN-76/B-06714/00.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-42:1979 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
Data publikacji 10-04-1979
Data wycofania 11-01-2000
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2000 - wersja polska