PN-B-06714-18:1977 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-6:2002 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie nasiąkliwości

Zakres

Zakres stosowania i zasady ogólne wg PN-76/B-06714/00.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-18:1977 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie nasiąkliwości
Data publikacji 19-12-1977
Data wycofania 28-01-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714:1966 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1097-6:2002 - wersja polska