PN-EN 1097-6:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-6:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

Zakres

Podano sześć metod oznaczania gęstości ziarn i nasiąkliwości kruszyw: pięć metod dotyczy kruszyw zwykłych i jedna kruszyw lekkich. Podano definicje próbki analitycznej, gęstości ziarn wysuszonych w suszarce, gęstości objętościowej ziarn, gęstości ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych, gęstości ziarn wstępnie osuszonych, nasiąkliwości i stałej masy. Opisano aparaturę, przygotowanie próbki analitycznej, obliczanie i przedstawienie wyników i sprawozdanie z badań. W załącznikach (normatywnych) opisano trzy metody oznaczania gęstości ziarn, a w załącznikach (informacyjnych) podano gęstość wody, dokładność oraz wskazówki dotyczące nasyconego i powierzchniowo osuszonego kruszywa drobnego

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1097-6:2002/AC:2004P
View FilePN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1097-6:2002 - wersja polska
Tytuł Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
Data publikacji 28-01-2002
Data wycofania 27-11-2013
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1097-6:2000 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-18:1977 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1097-6:2013-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1097-6:2002/AC:2004P, PN-EN 1097-6:2002/A1:2006E, PN-EN 1097-6:2002/A1:2006P, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005P