PN-EN 1097-2:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

Zakres

Podano dwie metody oznaczania odporności kruszywa grubego na rozdrabianie: badanie metodą Los Angeles (metoda zalecana) i badanie odporności na uderzenia. Podano wykaz aparatury, przygotowanie próbek do badania, sposób obliczania wyników oraz treść sprawozdania z badań. Podano definicje terminów: współczynnik Los Angeles, odporność na uderzenie, próbka analityczna, próbka laboratoryjna, stała masa. W załączniku podano metodę badania kruszyw o wąskich przedziałach uziarnienia, opis sprawdzenia przyrządu do badania odporności na uderzenia, przykład obliczania wartości odporności na uderzenia, bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1097-2:2000 - wersja polska
Tytuł Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Data publikacji 11-01-2000
Data wycofania 14-09-2010
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1097-2:1998 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-42:1979 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1097-2:2000/A1:2006E, PN-EN 1097-2:2000/A1:2008P