PN-EN 933-8:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-8:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego

Zakres

Podano metodę oznaczania wskaźnika piaskowego frakcji 0/2 mm w kruszywach drobnych oraz innych kruszywach. Podano definicje: próbki laboratoryjnej, próbki analitycznej, próbki do badania, drobnych cząstek i frakcji o wymiarze ziarn. Określono odczynniki, aparaturę, przygotowanie próbki do badania, obliczanie wyników i sprawozdanie z badania. W załączniku przedstawiono: procedurę oznaczania wskaźnika piaskowego frakcji 0/4 mm i przykład arkusza wyników badania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 933-8:2001/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-8:2001 - wersja polska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego
Data publikacji 15-10-2001
Data wycofania 03-10-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-8:1999 [IDT]
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-8:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010P