PN-EN 933-9:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-9:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym

Zakres

Podano procedurę oznaczania błękitem metylenowym frakcji drobnych w kruszywach. Podano definicje: próbki analitycznej, podpróbki, ziarn drobnych, frakcji o wymiarze ziarn, stałej masy. Określono aparaturę, odczynniki, przygotowanie próbki analitycznej, obliczanie i przedstawianie wyników oraz treść sprawozdania z badania. W załącznikach podano oznaczanie błękitem metylenowym frakcji 0/0, 125 mm oraz kaolinitu, przygotowanie roztworu błękitu metylenowego, sprawdzenia zgodności z określoną wartością MB i przykład arkusza danych badania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-9:2001 - wersja polska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym
Data publikacji 02-02-2001
Data wycofania 31-01-2010
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-9:1998 [IDT]
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-9:2009 - wersja angielska