PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna

Zakres

Podano metody badań właściwości chemicznych kruszyw, zalecane oraz metody alternatywne. Podano wykaz aparatury i odczynników do przygotowania próbek do badań, sposób obliczania wyników oraz treść sprawozdania z badań. Podano definicje terminów: próbka analityczna, próbka do badania, próbka laboratoryjna, stała masa, partia, pyły. W załącznikach podano dokładność oznaczania oraz bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska
Tytuł Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna
Data publikacji 24-02-2000
Data wycofania 15-02-2010
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1744-1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-28:1978 - wersja polska, PN-B-06714-31:1990 - wersja polska, PN-B-06714-35:1978 - wersja polska, PN-B-06714-39:1978 - wersja polska, PN-B-06714-49:1989 - wersja polska, PN-B-06714-26:1978 - wersja polska, PN-B-06714-38:1978 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2010 - wersja angielska