PN-B-06714-31:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków rozpuszczalnych w wodzie

Zakres

Podano procedurę przeprowadzania związków rozpuszczalnych w wodzie z kruszywa do roztworu i ich wagowe oznaczanie. Metoda określa związki rozpuszczalne będące na powierzchni kruszywa. Norma dotyczy kruszyw mineralnych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-31:1990 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków rozpuszczalnych w wodzie
Data publikacji 20-09-1990
Data wycofania 24-02-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska