PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna

Zakres

W Normie Europejskiej podano metody chemicznych analiz kruszyw. Podano metody odniesienia i w niektórych przypadkach metodę alternatywną, którą można traktować jako metodę dająca równoważne wyniki. Jeżeli nie podano inaczej, metody badań wymienione w niniejszej normie europejskiej mogą być użyte w zakładowej kontroli produkcji, badaniach auditowych lub badaniach typu. Norma opisuje metody odniesienia analiz chemicznych kruszyw używane do badań typu oraz w przypadku sporu (oraz metody alternatywne). Dla celów badań typu oraz w przypadku sporu powinny być stosowane jedynie metody odniesienia. Do innych celów, w szczególności kontroli produkcji, inne metody mogą być stosowane pod warunkiem, że ustalono korelację z metodą odniesienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna
Data publikacji 31-05-2013
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1744-1:2009+A1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1744-1:2010 - wersja angielska
ICS 91.100.15