PN-EN 933-8+A1:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego

Zakres

Norma Europejska podaje referencyjną metodę stosowaną w badaniach typu oraz w przypadku sporu do określenia wartości wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/2 mm (dla 0/4 mm, patrz załącznik A) w drobnych kruszywach lub kruszywach o uziarnieniu ciągłym. Do innych celów, w szczególności kontroli produkcji, mogą być stosowane inne metody pod warunkiem, że została ustalona korelacja pomiędzy nimi i metodą referencyjną.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-8+A1:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego
Data publikacji 22-07-2015
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-8:2012+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-8:2012 - wersja angielska
ICS 91.100.15