PN-EN 933-9+A1:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-9:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym

Zakres

Opisano zalecaną metodę oznaczania błękitem metylenowym frakcji 0/2 mm używaną do badań typu i w przypadku sporu, w kruszywach drobnych lub kruszywach o uziarnieniu ciągłym (MB). Opisano też zalecaną metodę oznaczania błękitem metylenowym frakcji 0/0,125 mm (MBF) w załączniku A. Dla innych celów, w szczególności przy zakładowej kontroli produkcji, mogą być stosowane inne metody pod warunkiem, że zostanie ustalona korelacja z właściwą metodą zalecaną.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-9+A1:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym
Data publikacji 24-07-2013
Data wycofania 14-07-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-9:2009+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-9:2009 - wersja angielska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-9:2022-07 - wersja angielska