PN-EN 933-9:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę referencyjną stosowaną do badania typu oraz w wypadkach spornych oznaczania wartości błękitu metylenowego (MB) frakcji 0/2 mm w kruszywach drobnych lub o ciągłym uziarnieniu. W Załączniku A określono również referencyjną metodę oznaczania wartości błękitu metylenowego (MBF) frakcji 0/0,125 mm. Do innych celów, takich jak zakładowa kontrola produkcji, mogą być stosowane inne metody pod warunkiem, że będą wobec nich ustalone korelacje z odpowiednią metodą referencyjną.
W Załączniku B określono przygotowanie roztworu błękitu metylenowego 10 g/l, a w Załączniku C określono procedurę oznaczania wartości błękitu metylenowego kaolinitu (MBk). Załączniki B i C są normatywne.
W informacyjnym Załączniku D opisano kontrolę zgodności mogącą być stosowaną jako część procesu kontroli produkcji poprzez zadozowanie pojedynczej ilości roztworu barwnika odpowiadającej określonej wartości granicznej.
Przykład karty badawczej podano w informacyjnym Załączniku E.
OSTRZEŻENIE - Stosowanie niniejszej części EN 933 może wiązać się ze stosowaniem niebezpiecznych materiałów, czynności i wyposażenia (takie jak pył, hałas i duży ciężar). Nie rozwiązuje to wszystkich problemów dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony środowiska wynikających ze stosowania tej części EN 933. Przed rozpoczęciem czynności według normy użytkownicy niniejszego dokumentu są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia personelu oraz ochrony środowiska oraz w celu spełnienia wymagań przepisów ustawowych i wykonawczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-9:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym
Data publikacji 14-07-2022
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-9:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-9+A1:2013-07 - wersja angielska
ICS 91.100.15