PN-EN 933-5:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie procentowej zawartości ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i o ciągłym uziarnieniu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę referencyjną stosowaną do badania typu oraz w przypadku wątpliwości, oznaczania procentowej zawartości ziarn przekruszonych, ziarn całkowicie przekruszonych i ziarn całkowicie zaokrąglonych w próbce kruszywa grubego naturalnego lub kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu. Pozostałe metody mogą być stosowane do innych celów, takich jak zakładowa kontrola produkcji pod warunkiem, że ustalono odpowiednią zależność względem metody referencyjnej.
UWAGA 1 Przykłady zaawansowanych metod badawczych podano w Bibliografii.
Niniejszy dokument dotyczy ziarna o wymiarach 4/63 mm. Nie dotyczy kruszyw lekkich.
UWAGA 2 W wypadku kruszywa grubego o wymiarach między 4 mm a 20 mm udział procentowy powierzchni przekruszonych jest powiązany ze wskaźnikiem przepływu i dlatego opisana metoda badania może być stosowana w połączeniu z metodą badawczą określoną w EN 933-6.
Podrozdział 7.1 określa procedurę wobec próbek analitycznych składających się z kruszywa jednofrakcyjnego, a Podrozdział 7.2 określa procedurę wobec próbek analitycznych składających się z kruszywa dwu lub wielofrakcyjnego.
Wskazówki dotyczące szacunkowej masy próbki analitycznej różnych frakcji z ponad 100 ziarnami podano w Załączniku A informacyjnym.
Przykłady zastosowania procedury badawczej i przykład arkusza wyników badań podano w Załącznikach B i C informacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-5:2023-05 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie procentowej zawartości ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i o ciągłym uziarnieniu
Data publikacji 04-05-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-5:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 933-5:2000 - wersja polska
ICS 91.100.15