PN-EN 932-3:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Zakres

Niniejszy dokument określa uproszczoną procedurę identyfikacji typu petrograficznego kruszyw naturalnych. Dotyczy zwykłych wymagań dotyczących procedury i terminologii uproszczonego opisu petrograficznego. Dokładna identyfikacja petrograficzna, na potrzeby mineralogii technicznej i petrografii w inżynierii lądowej i środowiska lub na potrzeby konkretnego zastosowania docelowego, wymaga dalszych badań i dlatego jest wyłączona z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA 1 Wykwalifikowany geolog (petrograf), z doświadczeniem z materiałami stosowanymi w inżynierii lądowej i środowiska oraz ze świadomością składowych złoża, ma wystarczające umiejętności do badania i opisu skały.
UWAGA 2 Na potrzeby dokładnej identyfikacji petrograficznej i wymagań technicznych dla konkretnych zastosowań, w Bibliografii podano niewyczerpującą listę literatury referencyjnej.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie kruszyw naturalnych. Nie służy do opisu i identyfikacji kruszyw wytworzonych lub pochodzących z recyklingu.
Załącznik A zawiera wytyczne dotyczące nomenklatury petrograficznej podając definicje podstawowych terminów petrograficznych mających zastosowanie do rodzajów skał wykorzystywanych do kruszyw.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 932-3:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Data publikacji 01-12-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 932-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 932-3:1999 - wersja polska, PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - wersja polska
ICS 91.100.15