PN-EN 13286-41:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 41: Metoda badania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych hydraulicznie

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę badania do określania wytrzymałości na ściskanie próbek mieszanek związanych hydraulicznie. Niniejszy dokument dotyczy próbek wytworzonych w laboratorium lub przygotowanych z rdzeni.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13286-41:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 41: Metoda badania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych hydraulicznie
Data publikacji 21-04-2022
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13286-41:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13286-41:2005 - wersja polska
ICS 93.080.20