PN-EN 12279:2004/A1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Zastąpiono rozdział 12. Podano wytwórcom wskazówki dotyczące utrzymania ruchu, które będą umieszczone w ich podręcznikach obsługi, tak aby była spełniona dyrektywa ciśnieniowa PED

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12279:2004/A1:2007 - wersja polska
Tytuł Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 05-10-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12279:2000/A1:2005 [IDT]
ICS 91.140.40