PN-B-02423:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

Zakres

Podano definicje dotyczące węzłów ciepłowniczych (6) i odbiorów technicznych (2). Ustalono wymagania dotyczące pomieszczeń, instalacji, urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie węzłów ciepłowniczych. Określono rodzaje i sposób przeprowadzania badań przy odbiorach częściowych i końcowych węzłów

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-02423:1999/Ap1:2000P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02423:1999 - wersja polska
Tytuł Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
Data publikacji 28-01-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
ICS 91.140.10
Elementy dodatkowe PN-B-02423:1999/Ap1:2000P