PN-B-10736:1999 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

Zakres

Ustalono warunki techniczne prowadzenia wykopów otwartych i ich zasypki, konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i prawidłowego ułożenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-10736:1999 - wersja polska
Tytuł Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
Data publikacji 18-03-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
ICS 93.020, 93.030