PN-B-06050:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne

Zakres

Podano wymagania ogólne, jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie. Uwzględniono roboty przygotowawcze i towarzyszące, podział gruntów zależnie od urabialności, zabezpieczenie ścian i skarp wykopów, dobór materiałów na nasypy i ich zagęszczanie, tolerancje geometryczne oraz badania i kontrole robót

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-06050:1999/Ap1:2012P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06050:1999 - wersja polska
Tytuł Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 28-01-1999
Data wycofania 17-08-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Zastępuje PN-B-06050:1968 - wersja polska
ICS 93.020
Elementy dodatkowe PN-B-06050:1999/Ap1:2012P