PN-S-02205:1998 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Zakres

Określono zakres stosowania normy przy projektowaniu, wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych związanych z budową, przebudową i utrzymaniem dróg samochodowych, ulic, placów, parkingów i lotnisk. Podano 42 terminy i definicje, pogrupowane w 5 punktach (od 1.3.1 do 1.3.5). Określono wymagania obowiązujące w czasie robót ziemnych, podano zakres i opis badań oraz zasady oceny wyników badań. Zamieszczono 4 rysunki (rys. 1 i 2 przedstawiają przekrój nasypu i wykopu, rys. 3 i 4 - wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia E2 nasypu i wykopu) oraz 5 tablic zawierających dane dotyczące wykonania budowli, stosowanych materiałów oraz zakresu badań. W załącznikach (3) podano metodę oznaczania wskaźnika gruntu Wnos, metodę wyznaczania modułu odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą oraz bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-S-02205:1998P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-02205:1998 - wersja polska
Tytuł Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
ICS 93.080.10