PN-B-04481:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu

Zakres

Normą objęto badania cech gruntu dla potrzeb budownictwa. Określono ogólne zasady stosowania i wykonywania badań, opisano badania właściwości gruntów metodą makroskopową oraz badania w celu określenia rodzaju i stanu gruntu. Ustalono metody badań: zmian próbek gruntu pod obciążeniem, wytrzymałości gruntów na ściskanie, wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz obliczenia wskaźnika zagęszczania

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04481:1988 - wersja polska
Tytuł Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu
Data publikacji 30-06-1988
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Zastępuje PN-B-04481:1975 - wersja polska, PN-B-04452:1974 - wersja polska
ICS 93.020