PN-S-96012:1997 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

Zakres

Podano wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać materiały do sporządzania mieszanki gruntowo-cementowej i wytworzona z nich mieszanka oraz gotowa warstwa podbudowy i/lub ulepszonego podłoża wykonana z tej mieszanki. Określono warunki techniczne dla podłoża, na którym może być układana warstwa z gruntu stabilizowanego cementem oraz warunki techniczne wykonania tej warstwy i jej pielęgnacji. Podano zasady projektowania składu mieszanki cementowo-gruntowej oraz określono program badań i ich częstość. Podano opis badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-96012:1997 - wersja polska
Tytuł Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
ICS 93.080.10