PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

Zakres

Norma podaje metodę odniesienia stosowaną w badaniach typu oraz, w przypadku wątpliwości, do określenia składu ziarnowego kruszywa metodą płukania oraz przesiewania na sucho. Do innych celów, w szczególności do zakładowej kontroli produkcji, dopuszczalne jest stosowanie innych metod, pod warunkiem, że ustanowiona zostanie odpowiednia zależność między używaną metodą a metodą odniesienia. Odnosi się to do wszystkich kruszyw poza kruszywami wypełniającymi. Uwaga 1 Sposób określania uziarnienia wypełniacza jest sprecyzowany w normie EN 933-10 Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). Uwaga 2 Przesiewanie na sucho bez płukania może być użyte w przypadku kruszyw które nie posiadają cząsteczek powodujących aglomerację

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania
Data publikacji 19-03-2012
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-1:2000 - wersja polska, PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - wersja polska
ICS 91.100.15