PN-EN 932-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania próbek

Zakres

Podano metody pobierania próbek kruszyw z urządzeń dostawczych, zakładów przygotowawczych, przetwórczych i składowisk. Podano metody zmniejszania próbek, opis urządzeń do pobierania i zmniejszania próbek, sposoby oznaczania, pakowania i transportu próbek. Ustalono treść sprawozdania z pobierania próbek oraz podano definicje: partii, próbki pierwotnej, próbki ogólnej, próbki reprezentatywnej, podpróbki, próbki laboratoryjnej oraz pobierającego próbkę

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 932-1:1999 - wersja polska
Tytuł Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania próbek
Data publikacji 07-01-1999
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 932-1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-B-06721:1987 - wersja polska
ICS 91.100.15