PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Zakres

Określono właściwości kruszyw i kruszyw wypełniających uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu materiałów stosowanych do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Nie uwzględniono odzyskanych mieszanek bitumicznych. Podano definicje 16 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13043:2004/Ap1:2010P
View FilePN-EN 13043:2004/AC:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13043:2004 - wersja polska
Tytuł Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Data publikacji 15-03-2004
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13043:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-B-11112:1996/Az1:2001 - wersja polska, PN-B-01100:1987 - wersja polska, PN-B-01101:1978 - wersja polska, PN-B-11112:1996 - wersja polska, PN-B-11113:1996 - wersja polska, PN-B-11115:1998 - wersja polska, PN-S-96504:1961 - wersja polska, PN-B-11111:1996 - wersja polska, PN-B-23004:1988 - wersja polska
ICS 93.080.20, 91.100.15
Elementy dodatkowe PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P, PN-EN 13043:2004/AC:2004P