PN-EN 13139:2003 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kruszywa do zaprawy

Zakres

Określono właściwości kruszyw i kruszyw wypełniających otrzymywanych w procesach naturalnych, przemysłowych lub z recyklingu materiałów oraz mieszanek tych kruszyw stosowanych do zaprawy. Podano terminy (15) i definicje, sposób pobierania próbek, wymagania geometryczne, fizyczne i chemiczne, ocenę zgodności, oznaczanie oraz sposób znakowania i etykietowania

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13139:2003/AC:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13139:2003 - wersja polska
Tytuł Kruszywa do zaprawy
Data publikacji 05-12-2003
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13139:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13139:2002 - wersja angielska, PN-B-06711:1979 - wersja polska
ICS 91.100.15
Elementy dodatkowe PN-EN 13139:2003/AC:2004P