PN-B-11115:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Kruszywa mineralne -- Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych

Zakres

Przedstawiono właściwości kruszyw z żużli stalowniczych przeznaczonych do mas bitumicznych, nawierzchni drogowych i innych powierzchni. Podano wymagania dotyczące uziarnienia oraz wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych. W załączniku A (informacyjnym) podano zakres i częstotliwość wykonywania badań jakościowych kruszyw z żużli stalowniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-11115:1998 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych
Data publikacji 12-11-1998
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska