PN-B-11111:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Żwir i mieszanka

Zakres

Ustalono podział kruszyw na dwa rodzaje: żwir i mieszankę w zależności od składu ziarnowego oraz na trzy klasy w zależności od właściwości fizykochemicznych. Określono wymagania fizykochemiczne w zależności od klasy i rodzaju kruszywa. Podano sposób oznaczania kruszyw. Określono program badań, sposób pobierania i przygotowania próbek do badań. Powołano normy dotyczące badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-11111:1996 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Żwir i mieszanka
Data publikacji 16-02-1996
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska