PN-B-11113:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek

Zakres

Określono trzy gatunki piasku w zależności od właściwości fizyko-chemicznych. Ustalono wymagania dla poszczególnych parametrów w zależności od gatunku, składu ziarnowego, zanieczyszczeń, związków siarki, wskaźnika wodoprzepuszczalności. Podano program badań, sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań. Powołano normy dotyczące metod badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-11113:1996 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek
Data publikacji 16-02-1996
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska