PN-B-11112:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

Zakres

Podano podział na: rodzaje - w zależności od nominalnego składu ziarnowego, na frakcje i grupy frakcji - w zależności od właściwości fizyko-chemicznych, na trzy gatunki - w zależności od zanieczyszczeń obcych, ziarn nieforemnych i zanieczyszczeń organicznych oraz dwie odmiany - w zależności od przeznaczenia niesortu. Ustalono wymagania dla poszczególnych parametrów w zależności od klasy, gatunku, odmiany. Podano sposób oznaczenia kruszywa. Określono program badań, sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań. Podano opis badań i powołano normy dotyczące metod badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-11112:1996 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Data publikacji 16-02-1996
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-11112:1996/Az1:2001P