PN-B-11112:1996/Az1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

Zakres

Podano nowe, poprawione wymaganie zawartości frakcji podstawowej w kruszywach do nawierzchni drogowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-11112:1996/Az1:2001 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska