PN-B-23004:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Kruszywa sztuczne -- Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego

Zakres

Norma dotyczy kruszyw z żużla wielkopiecowego kawałkowego o gęstości objętościowej powyżej 2,5 kg/m3 przeznaczonych do betonów zwykłych. Ustala podział kruszyw. Podaje (w tablicy) wymagania dla surowca. Określa wymagania dotyczące składu ziarnowego, wymagania cech fizykochemicznych i cech specjalnych kruszywa. Określa warunki transportu i przechowywania kruszyw. Ustala program i metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-23004:1988 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Kruszywa sztuczne -- Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego
Data publikacji 19-05-1988
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06731:1963 - wersja polska, PN-B-23004:1964 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska