Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Żużel wielkopiecowy kawałkowy -- Kruszywo budowlane i drogowe -- Badania techniczne

Zakres

Przedmiotem normy są następujące badania cech kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego do celów budowlanych i drogowych:
a) badanie gęstości nasypowej w stanie luźnym i zagęszczonym,
b) sprawdzenie wielkości partii,
c) badanie zawartości nadziarna i podziarna,
e) badanie cech wytrzymałościowych - określenie wskaźnika rozkruszenia Z i Z,
f) badanie stałości objętości (odporności na rozpad krzemianowy przy pomocy lampy kwarcowej z filtrem Wooda, odporności na rozpad pod wpływem działania pary wodnej i odporności na rozpad żelazawy),
g) badanie nasiąkliwości,
h) badanie odporności na zamrażanie,
i) badanie przyczepności lepiszcza bitumicznego,
j) badanie zawartości siarki całkowitej w przeliczeniu na SO3.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06731:1963 - wersja polska
Tytuł Żużel wielkopiecowy kawałkowy -- Kruszywo budowlane i drogowe -- Badania techniczne
Data publikacji 31-12-1963
Data wycofania 05-07-1977
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06731:1961 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-B-06714-28:1978 - wersja polska, PN-B-06714-39:1978 - wersja polska, PN-B-06714-07:1977 - wersja polska, PN-B-06714-01:1977 - wersja polska, PN-B-06714-40:1978 - wersja polska, PN-B-06714-12:1976 - wersja polska, PN-B-06714-37:1980 - wersja polska, PN-B-06714-22:1984 - wersja polska, PN-B-23004:1988 - wersja polska