PN-B-06714-22:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie przyczepności bitumów

Zakres

Podano procedurę przygotowania próbki bitumu i kruszywa oraz próbki kruszywa pokrytego bitumem. Opisano wykonanie oznaczania. Oceniono wizualnie wyniki oznaczania. Norma ma zastosowanie do badania kruszywa naturalnego i łamanego 4,0/6,3; 6,3/10,0 i 10,0/12,5 mm przeznaczonego dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-22:1984 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie przyczepności bitumów
Data publikacji 29-09-1984
Data wycofania 17-08-2016
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06731:1963 - wersja polska
ICS 91.100.15