PN-EN ISO 11295:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11295:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano i opisano rodziny technik renowacyjnych stosowanych do bezciśnieniowych i ciśnieniowych rurociągów z wykorzystaniem rur, kształtek i wyposażenia z tworzyw sztucznych. Dla każdej rodziny technik zidentyfikowano obszar zastosowania pokrywający się zakresem istniejących norm dotyczących wyrobów do renowacji, które obejmują podziemną kanalizację deszczową i sanitarną oraz podziemne sieci zaopatrujące w wodę i gaz. Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera informacje dotyczące zasad, a nie szczegółowej metodyki projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych jako wykładziny istniejących rurociągów.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11295:2010 - wersja polska
Tytuł Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji
Data publikacji 14-04-2015
Data wycofania 07-02-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11295:2010 [IDT], ISO 11295:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13689:2004 - wersja polska
ICS 23.040.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11295:2018-02 - wersja angielska