PN-W-01350-7:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Ochronniki słuchu

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące tłumienia hałasu przez ochronniki słuchu, przeznaczone dla personelu statków morskich. Podano charakterystyki minimalnej skuteczności oraz tłumienność wkładek i nauszników w przedziale częstotliwości 125 do 8000 Hz

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-01350-7:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Ochronniki słuchu
Data publikacji 29-02-1996
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.040, 13.140, 13.340.20