PN-W-01350-8:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Akustyczna izolacyjność właściwa przegród okrętowych

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące akustycznej izolacyjności właściwej przegród przewidzianych do stosowania na statkach towarowych, rybackich i pasażerskich. Podano określenia: akustycznej izolacyjności właściwej przegrody, krzywej odniesienia akustycznej izolacyjności właściwej przegrody oraz wskaźnika akustycznej izolacyjności właściwej przegrody

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-01350-8:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Akustyczna izolacyjność właściwa przegród okrętowych
Data publikacji 11-04-1996
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.020.10, 13.140