PN-EN 1991-1-5:2005 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne

Zakres

Przedstawiono oddziaływania termiczne na elementy konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Uwzględniono oddziaływania naturalne, wywołane dobowymi i sezonowymi zmianami temperatury oraz wynikające ze sposobu użytkowania konstrukcji lub zachodzących w niej procesów technologicznych. W rozdziale 5 przedstawiono zmiany temperatury zachodzące w budynkach. W rozdziale 6 omówiono zmiany temperatury dokonujące się w mostach. Natomiast w rozdziale 7 pokazano zmiany temperatury w kominach przemysłowych, rurociągach, silosach, zbiornikach i chłodniach kominowych

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010P
View FilePN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1991-1-5:2005 - wersja polska
Tytuł Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne
Data publikacji 29-09-2005
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 1991-1-5:2003 [IDT]
Zastępuje PN-B-02015:1986 - wersja polska
ICS 91.010.30, 91.080.01
Elementy dodatkowe PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010P, PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010P, PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009P