PN-EN 1991-1-4:2008 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

Zakres

Podano procedury wyznaczania oddziaływania wiatru w projektowaniu budowli i konstrukcji budowlanych oraz ich części lub elementów mocowanych do konstrukcji. Norma ma zastosowanie do budowli i konstrukcji o wysokości do 200 m oraz mostów o rozpiętości przęseł do 200 m pod warunkiem spełnienia podanych w normie dodatkowych warunków. Celem normy jest umożliwienie oceny wartości charakterystycznych oddziaływania wiatru na konstrukcje lądowe z uwzględnieniem wpływu terenu otaczającego budowlę na oddziaływanie wiatru

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1991-1-4:2008 - wersja polska
Tytuł Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru
Data publikacji 21-11-2008
Liczba stron 144
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 1991-1-4:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1991-1-4:2005 - wersja angielska, PN-B-02011:1977 - wersja polska, PN-B-02011:1977/Az1:2009 - wersja polska, PN-EN 1991-1-4:2005 - wersja niemiecka
ICS 91.010.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E, PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009P, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010D, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010P, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011P, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010P, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010P, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010P