PN-B-06714-37:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Zakres

Podano postanowienia ogólne, wymagania dotyczące stosowanych przyrządów i przygotowania próbki analitycznej badanej frakcji kruszywa. Określono warunki poddawania próbki działaniu nasyconej pary wodnej. Ustalono sposób obliczania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-37:1980 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Data publikacji 02-10-1980
Data wycofania 08-10-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06731:1963 - wersja polska
ICS 91.100.15