PN-B-06714-40:1978 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie

Zakres

Zakres stosowania i zasady ogólne wg PN-76/B-06714/00 z tym, że nie oznacza się wytrzymałości na miażdżenie kruszyw drobnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-40:1978 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie
Data publikacji 29-09-1978
Data wycofania 06-10-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06731:1963 - wersja polska, PN-B-06714:1966 - wersja polska
ICS 91.100.15