PN-EN 1097-2:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

Zakres

Podano metodę badania zalecaną - Los Angeles stosowana do badania typu i w kwestiach spornych (oraz metodę alternatywną - badanie odporności na uderzenie) do oznaczania odporności kruszyw na rozdrabnianie (tekst główny) oraz kruszywa na podsypkę kolejową (Załącznik A). Norma dotyczy kruszyw naturalnych, wytwarzanych lub recylkulowanych, stosowanych w budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1097-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Data publikacji 14-09-2010
Data wycofania 24-09-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1097-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 - wersja polska, PN-EN 1097-2:2000 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2020-09 - wersja angielska