PN-EN 1097-2:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę referencyjną, badanie Los Angeles, stosowaną do badania typu i w przypadku sporu (i metody alternatywnej, badania udarności) do oznaczania odporności na rozdrabnianie kruszyw gruboziarnistych (tekst podstawowy) oraz kruszyw na podsypkę kolejową. Do innych celów, w szczególności w przemysłowej kontroli produkcji, można stosować inne metody pod warunkiem ustalenia odpowiedniej relacji roboczej z metodą referencyjną.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do naturalnych, wytwarzanych i poddanych recyklingowi kruszyw stosowanych w budownictwie.
Załącznik A opisuje metodę oznaczania odporności na rozdrabnianie kruszyw na podsypkę kolejową.
Załącznik B podaje alternatywne klasyfikacje wąskozakresowe dla badania Los Angeles i badania udarności.
Załącznik C zawiera wymagania konstrukcyjne, operacyjne i bezpieczeństwa dotyczące aparatu do przeprowadzania badania udarności.
Załącznik D opisuje metodę sprawdzania aparatu do przeprowadzania badania udarności.
Załącznik E podaje dane dotyczące precyzji.
Załącznik F zawiera opracowany przykład obliczenia udarności SZ.
Załącznik GB podaje alternatywną klasyfikację wąskozakresową dla badania Los Angeles dotyczącego kruszyw o wymiarze 16/32 mm poddanych recyklingowi.
Załącznik H proponuje dodatkowe sita do oceny badania Los Angeles dotyczącego podsypki kolejowej.
Załącznik A ma charakter normatywny, a Załączniki od B do H mają charakter informacyjny.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1097-2:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Data publikacji 24-09-2020
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1097-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1097-2:2010 - wersja angielska
ICS 91.100.15